Kanguru tung ra bút nhớ eSATA/USB

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Kanguru Solutions tung ra bút nhớ giao tiếp eSATA hôm 21/11/2008. Giao tiếp này cho băng thông 3Gbit/giây, gấp 5 lần USB 2.0.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12236&chnlid=20&t=pcolarticle