Hương Giang sẽ “chơi trội” trong màn thi tài năng?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Giang đang tính trong màn thi tài năng sẽ huýt sáo từ cánh gà bài Hello với đoạn “Hello, is it me you’re looking for? I can see in ur eyes, i can see in ur smile... và đến khi ra giữa sân khấu sẽ nói đây là một tiết mục vui’’ - Hương Giang thổ lộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=26406