Hồi sinh cây cầu của bao kỷ niệm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Cầu Long Biên do KTS lừng danh người Pháp Alecxandre G. Eiffel, cha đẻ của tháp Eiffell thiết kế. Đầu tiên lấy tên là cầu Doumer (theo tên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer). Thời gian xây dựng 1899-1902

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2009/1/179519