Hội nghị Bộ trưởng ASEAN

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Bộ LĐ-TBXH cho biết, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách phát triển và phúc lợi xã hội (AMMSWD) sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 7-12 tại Hà Nội. Đây là diễn đàn cấp cao nhất của các Bộ trưởng ASEAN nhằm thảo luận, trao đổi về các chính sách phát triển và phúc lợi xã hội trong khu vực đặc biệt là các chính sách đối với các đối tượng yếu thế

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/11/130278