Học viện Ngoại giao tuyển dụng giảng viên năm 2024

Học viện Ngoại giao cần tuyển 55 viên chức cho các vị trí giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên trong năm 2024 theo hình thức xét tuyển và tiếp nhận.

Để phục vụ nhu cầu công tác, Học viện Ngoại giao cần tuyển 55 viên chức cho 19 vị trí việc. Ứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị của ngành Ngoại giao, có ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại và công tác giảng dạy, không dị tật ngoại hình, không nói ngọng, nói lắp.

Ngoài các tiêu chí trên, thí sinh đăng ký dự tuyển bằng hình thức tiếp nhận vào viên chức cần đáp ứng các tiêu chuẩn như trình độ học vấn từ Thạc sĩ trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng; có đủ 5 năm công tác trở lên ở vị trí phù hợp với việc làm dự kiến tiếp nhận; từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác đến đơn vị khác nhưng vẫn làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức có trụ sở, chi nhánh thành lập ở nước ngoài hoặc cơ quan, tổ chức nước ngoài có trụ sở, chi nhánh được thành lập ở Việt Nam, ứng viên cần tốt nghiệp Tiến sĩ trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển dụng và có đủ 3 năm công tác trở lên làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Các vị trí tuyển dụng và tiêu chuẩn cụ thể như sau:

Đối với hình thức tiếp nhận, ứng viên sẽ trải qua 2 vòng gồm: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và Thi sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thông qua thực hành, giảng thử, phỏng vấn.

Đối với hình thức xét tuyển, ứng viên cũng sẽ trải qua 2 vòng gồm: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và Kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ…

Thời gian nhận hồ sơ vào ngày 8-9/5.

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hoc-vien-ngoai-giao-tuyen-dung-giang-vien-nam-2024-2272770.html