Họ gọi chúng tôi là 'anh nuôi' ở Vành đai 3 TP.HCM

Đều đặn mỗi ngày 3 buổi, những 'anh nuôi' âm thầm chăm lo từng bữa ăn đong đầy tinh thần trách nhiệm, giúp các kỹ sư, công nhân tại dự án vành đai 3 TP.HCM có sức khỏe, tinh thần tốt nhất để làm việc.

Nguồn PLO: https://plo.vn/ho-goi-chung-toi-la-anh-nuoi-o-vanh-dai-3-tphcm-post784585.html