Họ đang giết môi trường chỉ vì tiền?

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Cách đây vài năm, khi mà sông Thị Vải bắt đầu có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng, nhiều người đã nghi ngờ về chất lượng nước thải công nghiệp của Vedan và các công ty khác. Tuy nhiên, “khẩu thuyết vô bằng” nên khi các cơ quan chức năng nhập cuộc điều tra nhiều công ty mới thừa nhận mình đã xả trực tiếp nước thải không thông qua xử lý.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/9/67441.cand