Hình thức kỷ luật đối với hành vi làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới?

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, hình thức kỷ luật đối với hành vi làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 15, Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Dùng lời nói hoặc có hành động xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, thân thể của cấp dưới, thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo hoặc giáng chức.

2. Làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị kỷ luật cách chức hoặc tước danh hiệu Dân quân tự vệ:

a) Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, quy định về quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 5 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP ngày 25-3-2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Cụ thể như sau:

1. Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam hình tròn, ở giữa có ngôi sao năm cánh nổi màu vàng, xung quanh có hai bông lúa màu vàng đặt trên nền đỏ tươi, phía dưới hai bông lúa có hình nửa bánh xe răng lịch sử màu vàng, vành ngoài quân hiệu màu vàng.

2. Quân hiệu có 03 loại: Đường kính 41mm, đường kính 36mm, đường kính 33mm. Quân hiệu có đường kính 41mm và 36mm dập liền với cành tùng kép màu vàng.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-hanh-vi-lam-nhuc-hoac-dung-nhuc-hinh-doi-voi-cap-duoi-773758