Hình ảnh về những cống hiến thầm lặng của đội ngũ cô đỡ thôn bản

Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, gần 30 năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa có nhiều chuyển biến tích cực.

 Mạng lưới cô đỡ thôn bản ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình hoạt động hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Mạng lưới cô đỡ thôn bản ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình hoạt động hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Chị Y Thuốt (giữa, hàng sau), cô đỡ thôn bản làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum hạnh phúc bên những đứa trẻ do chính tay mình đỡ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Chị Y Thuốt (giữa, hàng sau), cô đỡ thôn bản làng Kà Đừ, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum hạnh phúc bên những đứa trẻ do chính tay mình đỡ. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản tuyên truyền việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản tuyên truyền việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại huyện Mường Nhé (Điện Biên). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại huyện Mường Nhé (Điện Biên). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Mô hình đào tạo cô đỡ thôn bản tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) thực hiện chăm sóc bà mẹ và trẻ em toàn diện, góp phần giảm tình trạng các bà mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh con tại nhà.(Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Mô hình đào tạo cô đỡ thôn bản tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) thực hiện chăm sóc bà mẹ và trẻ em toàn diện, góp phần giảm tình trạng các bà mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh con tại nhà.(Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Mô hình đào tạo cô đỡ thôn bản tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được giám sát, chỉ đạo tuyến thực hiện chăm sóc bà mẹ và trẻ em toàn diện, góp phần giảm tình trạng các bà mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh con tại nhà. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Mô hình đào tạo cô đỡ thôn bản tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được giám sát, chỉ đạo tuyến thực hiện chăm sóc bà mẹ và trẻ em toàn diện, góp phần giảm tình trạng các bà mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh con tại nhà. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở xã vùng cao tỉnh Sơn La. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở xã vùng cao tỉnh Sơn La. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (bên trái) hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (bên trái) hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản Nguyễn Thị Hồng Lẫm, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) luôn tận tụy chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, quản lý thai nghén, tham gia đỡ đẻ hàng chục ca tại nhà cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa giáp ranh với biên giới Việt-Lào, không xảy ra tai biến sản khoa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản Nguyễn Thị Hồng Lẫm, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) luôn tận tụy chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng, quản lý thai nghén, tham gia đỡ đẻ hàng chục ca tại nhà cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa giáp ranh với biên giới Việt-Lào, không xảy ra tai biến sản khoa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản tuyên truyền việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản tuyên truyền việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản Lò Thị Lan thăm khám thai cho bà mẹ ở bản Huổi Tao C, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản Lò Thị Lan thăm khám thai cho bà mẹ ở bản Huổi Tao C, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản Sùng Thị Của thăm khám cho hai mẹ con sản phụ Hạng Thị Công ở bản Pu Nhi B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản Sùng Thị Của thăm khám cho hai mẹ con sản phụ Hạng Thị Công ở bản Pu Nhi B, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

 Cô đỡ thôn bản thăm khám, tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Cô đỡ thôn bản thăm khám, tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đồng bào dân tộc huyện Mang Yang (Gia Lai). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-ve-nhung-cong-hien-tham-lang-cua-doi-ngu-co-do-thon-ban/776384.vnp