Hình ảnh bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 18/5/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị.

 Sáng 18/5/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 18/5/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đại biểu dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-be-mac-hoi-nghi-lan-thu-9-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-post952104.vnp