'Hên xui' kinh doanh biển số đẹp từ việc đấu giá

Việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã chính thức được thực hiện hơn 2 tháng, qua đó, nhiều biển số xe được đấu giá thành công và đến tay người thực sự có nhu cầu. Bên cạnh đó, loại hình kinh doanh dịch vụ mới đã và đang diễn ra, đó là kinh doanh biển số đấu giá. Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, thì tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá một lần. Vì vậy, dịch vụ này lại đang thu hút khá nhiều người quan tâm.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hen-xui-kinh-doanh-bien-so-dep-tu-viec-dau-gia-post559435.antd