Hà Nội tìm lực mới cho sản phẩm công nghiệp chủ lực

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Thực hiện chương trình phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm xuất khẩu thành phố (TP) giai đoạn 2006-2010, Sở Công nghiệp trong năm 2007 đã tiếp tục tổ chức khảo sát và trình UBND TP công nhận đợt 2 và đợt 3 đối với 17 sản phẩm

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=39070