Hà Nội sẽ có nhiều cầu đi bộ

    Gốc

    Bốn tháng qua, kể từ khi có Nghị quyết số 32, ngày 29/6/07 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết.

      Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17726