Hà Nội: Quận Cầu Giấy tổ chức tổng rà soát, kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã lập các tổ để rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6, báo cáo về trước ngày 20/6.

 Hộp chữa cháy công cộng tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hộp chữa cháy công cộng tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Cán bộ Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy kiểm tra, tuyên truyền tại khu nhà trọ trên đường Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy kiểm tra, tuyên truyền tại khu nhà trọ trên đường Nguyễn Khánh Toàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Một nhà trọ đăng thông tin cho thuê trong ngõ 196 Cầu Giấy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Một nhà trọ đăng thông tin cho thuê trong ngõ 196 Cầu Giấy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Các cửa thoát hiểm trên tầng tum khu nhà trọ được buộc dây thép nhỏ, dễ mở để thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn xảy ra. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các cửa thoát hiểm trên tầng tum khu nhà trọ được buộc dây thép nhỏ, dễ mở để thoát ra ngoài khi có hỏa hoạn xảy ra. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Kiểm tra cửa thoát hiểm trên tầng tum của một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Kiểm tra cửa thoát hiểm trên tầng tum của một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tăng cường công tác kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tăng cường công tác kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Kiểm tra cửa thoát hiểm của một khu nhà trọ tại ngõ 196 Cầu Giấy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Kiểm tra cửa thoát hiểm của một khu nhà trọ tại ngõ 196 Cầu Giấy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Cửa thoát hiểm trên tầng 5 của một khu nhà trọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cửa thoát hiểm trên tầng 5 của một khu nhà trọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Khu vực để xe máy của một khu nhà trọ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Khu vực để xe máy của một khu nhà trọ tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Cán bộ Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy kiểm tra bình cứu hỏa tại các khu nhà trọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cán bộ Phòng cháy chữa cháy quận Cầu Giấy kiểm tra bình cứu hỏa tại các khu nhà trọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

 Chủ nhà trọ ký cam kết biên bản an toàn phòng chống cháy nổ tại khu nhà trọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chủ nhà trọ ký cam kết biên bản an toàn phòng chống cháy nổ tại khu nhà trọ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-quan-cau-giay-to-chuc-tong-ra-soat-kiem-tra-cac-nha-tro-tren-dia-ban-post955664.vnp