Hà Nội lập đồ án quy hoạch phân khu hàng loạt khu công nghiệp

UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định bổ sung danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 của khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, khu công nghiệp Đông Anh, khu công nghiệp Bắc Thường Tín, khu công nghiệp Phụng Hiệp… nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ đất, thúc đẩy đầu tư, phát triển các khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội sẽ lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo tiêu chuẩn xanh, sạch. Ảnh: TL

Các khu công nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội sẽ lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo tiêu chuẩn xanh, sạch. Ảnh: TL

Theo TTXVN, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, danh mục được bổ sung gồm 4 đồ án: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, thuộc các xã Minh Trí, Tân Dân, huyện Sóc Sơn, quy mô 302,8 héc-ta; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Anh, thuộc các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, quy mô 300 héc-ta;

Ngoài ra còn quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bắc Thường Tín, thuộc các xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở, Văn Phú, huyện Thường Tín, quy mô 112 héc-ta; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phụng Hiệp thuộc các xã Tô Hiệu, Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên và Dũng Tiến, huyện Thường Tín, quy mô 174,8 héc-ta.

Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, thời gian lập quy hoạch từ năm 2023-2025. Ranh giới, quy mô các quy hoạch được xác định cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch, qua đó đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ đất, thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3339/QĐ-UBND ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030. Thời gian ủy quyền kể từ tháng 9-2022 đến hết tháng 12-2026. Đồng thời giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Theo TTXVN, các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang hoạt động ổn định, với tỷ lệ lấp đầy đạt gần 100%. Đặc biệt, các khu công nghiệp đều được đánh giá là có cơ sở hạ tầng phát triển. Điều này tạo nên sự kết nối và trở thành đòn bẩy cho các khu công nghiệp ở khu vực lân cận.

UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, việc cụ thể hóa chiến lược phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất các địa phương của thành phố; bảo đảm việc phát triển các khu công nghiệp khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng hình thành khu công nghiệp tại những địa điểm, vị trí thuận lợi về giao thông thủy, bộ, có khả năng liên kết phát triển và thu hút đầu tư, có vai trò chủ đạo đối với việc phát triển công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngành nghề thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố gồm: công nghiệp điện, điện từ, công nghiệp cơ khí chế tạo, các ngành công nghiệp khác liên quan đến chế biến nông sản, thực phẩm, may mặc, công nghiệp in…

Thái Huy

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ha-noi-lap-do-an-quy-hoach-phan-khu-hang-loat-khu-cong-nghiep/