Hà Nội dừng hợp đồng thầu loạt tuyến xe buýt của Bắc Hà

  Tạp chí Mekong Asean
  87 liên quanGốcHà Nội

  UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng thầu với Công ty TNHH Bắc Hà đối với 5 tuyến buýt có trợ giá (số 41, 42, 43, 44, 45).

  Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc Công ty Bắc Hà kiến nghị dừng khai thác hợp đồng đấu thầu đối với 5 tuyến buýt.

  Theo Sở này, ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị của Công ty Bắc Hà, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội làm việc trực tiếp với đơn vị để rà soát, làm rõ các vấn đề liên quan cũng như đề xuất giải pháp xử lý.

  Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra 2 phương án xử lý gồm: Phương án 1, báo cáo UBND thành phố cho phép chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Bắc Hà và chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu để tiếp tục khai thác vận hành 5 tuyến buýt.

  Phương án 2: báo cáo UBND thành phố cho phép chấm dứt hợp đồng với Công ty Bắc Hà, tạm dừng khai thác đối với 5 tuyến buýt để rà soát, tính toán lại dự toán, chi phí, thiết kế tuyến để hình thành gói thầu mới, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

  Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo về quan điểm cố gắng duy trì hoạt động của 5 tuyến buýt, hạn chế tối đa các xáo trộn ảnh hưởng đến mạng lưới tuyến buýt, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án nêu trên, Sở nhận thấy phương án 1 là phương án có nhiều lợi thế, ưu điểm để triển khai thực hiện và nên xem xét, lựa chọn phương án này để phù hợp với thực tiễn hiện nay.

  Cũng theo cơ quan này, đối với phương án 1, hiện nay trên địa bàn thành phố đang có 10 đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo đó, với số lượng trên, việc xem xét lựa chọn một số đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng có đủ năng lực thực hiện phần công việc còn lại là rất thuận lợi và có tính khả thi cao.

  Trên cơ sở đó, Sở kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép Sở chấm dứt hợp đồng với Công ty Bắc Hà và chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu để tiếp tục khai thác vận hành 5 tuyến buýt.

  Trợ giá cho 5 tuyến buýt đều thấp hơn giá trị thực tế Bắc Hà thực hiện

  Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng Hà Nội (Tramoc), 5 tuyến buýt số 41,42, 43, 44, 45 có hợp đồng gói thầu là 5 năm (60 tháng), thời gian thực hiện đến ngày 1/8/2022.

  Tuyến số 41 bắt đầu thực hiện hợp đồng từ 1/4/2021, đến nay thực hiện 1 năm 4 tháng (16 tháng), thời gian còn lại 3 năm 8 tháng (44 tháng) đến hết ngày 31/3/2026.

  Tuyến số 42 thực hiện từ 1/4/2020, thời gian còn lại 2 năm 8 tháng (32 tháng), thời gian kết thúc hợp đồng 31/3/2025.

  Tuyến số 43 thực hiện hợp đồng từ ngày 1/4/2019, 3 năm 4 tháng (40 tháng), thời gian còn lại 1 năm 8 tháng (20 tháng), thời gian kết thúc hợp đồng 31/3/2024.

  Tuyến số 44 thực hiện hợp đồng từ ngày 1/4/2021, đã thực hiện 1 năm 4 tháng (16 tháng), thời gian còn lại 3 năm 8 tháng (44 tháng), thời gian kết thúc hợp đồng 31/3/2026.

  Tuyến số 45 thực hiện hợp đồng từ ngày 1/4/2020, đã thực hiện được 2 năm 4 tháng (28 tháng), còn lại 2 năm 8 tháng (32 tháng), hợp đồng kết thúc ngày 31/5/2025.

  Tổng giá trị đã giải ngân, thanh toán cho 5 tuyến buýt có trợ giá tương ứng với 5 hợp đồng đều thấp hơn giá trị thực tế mà Công ty Bắc Hà đã thực hiện. Tuy nhiên, việc tạm ứng, thanh toán đều được thực hiện theo đúng quy định của hợp đồng đã ký.

  Cụ thể, về giá trị tổng 5 tuyến buýt trong 5 năm thực hiện theo hợp đồng có giá trị hơn 298 tỷ đồng.

  Trong đó năm 2021 trị giá hơn 39 tỷ, 2022 trị giá hơn 59 tỷ. Từ năm 2019 - 2022, Tramoc đã thanh toán cho loạt tuyến buýt này hơn 105 tỷ, trong đó năm 2021 đã thanh toán gần 40 tỷ, năm 2022 tạm ứng hơn 26 tỷ, giá trị còn lại phải thanh toán trong năm 2021 là hơn 345 triệu. Giá trị hợp đồng đến hết ngày 31/7/2022, 5 tuyến buýt đạt doanh thu bán vé hơn 42 tỷ, chi phí vận hành hơn 172 tỷ, trợ giá hơn 130 tỷ.

  Giá trị theo hợp đồng gói thầu còn lại của các gói thầu tính từ 1/8 tới đây khi Công ty Bắc Hà ngừng hoạt động cho thấy: Đối với giá trị theo hợp đồng gói thầu, doanh thu của 5 tuyến buýt là hơn 97 tỷ, trong đó chi phí vận hành hơn 395 tỷ đồng, trợ giá hơn 298 tỷ đồng. Giá trị còn lại tính từ 1/8: Doanh thu hơn 54 tỷ, chi phí vận hành 223 tỷ, trợ giá hơn 168 tỷ, tương đương giá trị hợp đồng còn lại là 56,4%.

  Biên bản làm việc ngày 5/7 vừa qua giữa Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Tramoc) và Công ty Bắc Hà cũng đã đi đến kết luận: Thống nhất việc thanh toán, tạm ứng của Tramoc (Bên A) cho Công ty Bắc Hà (Bên B) đối với 5 tuyến buýt đã được thực hiện tuân thủ theo đúng hợp đồng đã ký kết.

  Việc Công ty Bắc Hà dừng hoạt động 5 tuyến buýt là do doanh nghiệp không còn năng lực để tiếp tục triển khai thực hiện.

  Bắc Hà đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi thời gian hợp đồng còn hiệu lực là vi phạm hợp đồng đã ký. Việc ngừng này là chủ động từ phía bên B trong khi bên A đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán, tạm ứng theo hợp đồng đã ký.

  Thảo Linh

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ha-noi-dung-hop-dong-thau-loat-tuyen-xe-buyt-cua-bac-ha-post8837.html