Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án tôn tạo di tích Gò Đống Thây

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ban hành Kế hoạch số 84 về tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức hiện cưỡng chế thu hồi đất GPMB và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận để thực hiện dự án theo quy định.

 Phối cảnh dự án

Phối cảnh dự án

Đối tượng cưỡng chế: 58 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây.

Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 27/3/2024.

Trước đó, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân đã nhiều lần tổ chức công khai, đối thoại với công dân về GPMB dự án tu bổ Gò Đống Thây. Cụ thể, ngày 21/7/2023, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức đối thoại với các tổ chức, công dân đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới GPMB Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây.

Ngày 17/3/2022, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị thông báo tới các tổ chức, hộ dân về kế hoạch, tiến độ thu hồi đất, GPMB và công khai các văn bản pháp lý liên quan đến Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây.

Đồng thời, tại các buổi tiếp dân, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trả lời làm rõ các ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, công dân đang sử dụng đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị được đối thoại với các sở, ngành và lãnh đạo quận để làm rõ các nội dung liên quan dự án.

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng khẳng định trình tự, thủ tục triển khai dự án đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư công và quản lý di sản. Với hiện trạng hiện nay, di tích Gò Đống Thây không phát huy được hết các giá trị to lớn và quý giá vốn có; vì vậy, việc đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích này là rất cần thiết.

Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân cũng mong muốn các tổ chức, hộ dân ủng hộ, phối hợp với tổ công tác để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo Phòng Văn hóa Thông tin quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, Khu di tích Gò Đống Thây gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Minh vào thế kỷ XV của nghĩa quân Lê Lợi.

Trong những trận đánh nhằm bao vây, giải phóng thành Đông Quan (Hà Nội ngày nay) thì hai trận mở màn thắng lợi tại cầu Nhân Mục (cuối năm 1426) đã tiêu diệt được lực lượng lớn quân Minh đóng tại đây. Sau hai trận đánh oanh liệt kể trên, nhân dân địa phương đã lưu truyền đến ngày nay là Gò Thất Tinh, Khu mả Thất Tinh và dần trở thành cái tên thông dụng như ngày nay - Gò Đống Thây (ý nói thây giặc chất nhiều thành đống, thành gò).

Khu di tích này cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước đây là Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch) công nhận di tích lịch sử tại Quyết định số 993-QĐ ngày 28/9/1990.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-cuong-che-thu-hoi-dat-thuc-hien-du-an-ton-tao-di-tich-go-dong-thay-post285931.html