Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 các lớp, trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023.

Theo đó, trường có điểm chuẩn cao nhất là Trường Trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam, Trường có điểm chuẩn thấp nhất là Trung học phổ thông Sơn Tây.

Cụ thể điểm chuẩn như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 các lớp, trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023

PV/HANOITV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-thpt-chuyen-d202798.html