Hà Nội: Chuẩn bị cho lễ hội đền Sóc

Lễ hội Gióng ở đền Sóc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2010. Lễ hội Gióng ở đền Sóc được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, để ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng - một trong bốn vị 'Tứ bất tử' của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Để chuẩn bị cho công tác khai hội, mọi công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, an toàn đã được triển khai.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/ha-noi-chuan-bi-cho-le-hoi-den-soc-152060.htm