Gru-di-a trước biến động lớn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đúng với những gì dư luận dự đoán, 4 tháng sau khi đột ngột phát động cuộc tấn công gây hấn hết sức tai hại vào Nam Ô-xê-ti-a, Tổng thống Gru-di-a Mi-kha-in Sa-a-ca-svi-li đang phải chống chọi với một tình huống vô cùng khó khăn khi hứng chịu nhiều mũi công kích từ phe đối lập.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/190280