Giảm tiền sử dụng cho người hoạt động cách mạng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn gửi các địa phương về thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công. Theo đó, đối tượng là người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị tù đày được hỗ trợ cải thiện nhà ở (hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất) khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=45058