Giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài còn thấp

Tính đến hết ngày 15/5, tỷ lệ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các bộ, ngành mới đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, 8 bộ, ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị với các bộ, ngành về tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài do Bộ Tài chính tổ chức ngày 21/5. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến 15/5, mới có hai bộ, ngành có tỷ lệ giải ngân trên 10% còn lại hầu hết các đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Dự kiến đến hết tháng 6 tới, tỷ lệ giải ngân của các bộ, ngành có thể đạt khoảng 15-17%, tức là ở mức trung bình so với cùng kỳ các năm trước. Nhiều bộ ngành chưa giải ngân được do khó khăn trong việc tìm đơn vị thẩm định giá.

Nhiều bộ, ngành chưa giải ngân được do khó khăn trong việc tìm đơn vị thẩm định giá.

Nhiều bộ, ngành chưa giải ngân được do khó khăn trong việc tìm đơn vị thẩm định giá.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành đã cùng thảo luận và xác định nguyên nhân giải ngân chậm, trong đó có một số nguyên nhân chính như chậm giải phóng mặt bằng, chậm trong khâu đấu thầu, thiết kế kỹ thuật; dự án phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, hiệp định vay…

Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã cùng thống nhất sẽ theo dõi sát sao và quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn như Nghị quyết 01/NQ-CP đã đặt mục tiêu.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/giai-ngan-dau-tu-cong-nguon-von-nuoc-ngoai-con-thap-239178.htm