Giai đoạn 6 cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ

Ngày 25/5, hơn 100 triệu cử tri ở 8 bang và vùng lãnh thổ Ấn Độ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn và là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới. Phản ánh chi tiết từ phóng viên TTXVN thường trú tại địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giai-doan-6-cuoc-tong-tuyen-cu-o-an-do-122049.htm