Giấc mơ cánh đồng lúa hữu cơ nơi thành phố di sản

    Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
    1 liên quanGốcQuảng Nam

    Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, một nhóm doanh nhân, chuyên gia và chính quyền địa phương đang cùng nông dân thử nghiệm chuyển đổi mô hình trồng lúa, từ cách dùng phân hóa học sang hướng canh tác hữu cơ để mang lại giá trị cao hơn cho cây lúa và giúp bảo vệ môi trường.

    Trung Châu

    Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/giac-mo-canh-dong-lua-huu-co-noi-thanh-pho-di-san/