GĐ Cty khai thác điểm đỗ xe HN: Trông giữ xe vi phạm “cũng mệt mỏi lắm”

    1 đăng lạiGốc

    Tuy khẳng định “những xe đưa vào các bãi của chúng tôi là được đảm bảo”, ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, vẫn đề nghị “không nên duy trì việc giữ xe này bởi vì hiệu quả của nó không cao mà lại cứ phải tốn vào đấy cả một hệ thống bến bãi, trông giữ cũng mệt mỏi lắm”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/10/76967.cand