Gần 3.000 công nhân bỏ việc vì bị trừ lương

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo phản ánh của các công nhân, tháng lương 11 của họ đã bị trừ đi mỗi người từ 400-500 ngàn đồng mà không hề được thông báo trước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=115511