Gần 1.000 số điện thoại bị yêu cầu tạm dừng

Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở TT-TT Hà Nội đã 23 lần đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ với 994 số điện thoại vi phạm, trong đó có 115 số điện thoại thực hiện nhắn tin rác, cuộc gọi rác

Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông phối hợp xử lý các số điện thoại liên hệ trên quảng cáo rao vặt sai quy định. Thực hiện quy định tại Nghị định 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác có hiệu lực tháng 10/2020, Sở đã có văn bản đề nghị tăng cường thông tin tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị Công an thành phố khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để phát hiện và có những biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông cũng cần xây dựng biện pháp kỹ thuật ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác theo chỉ đạo của Cục Viễn thông. Trong năm 2023, Sở cũng đã ban hành 23 văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ với 994 số điện thoại vi phạm. Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo qua mạng viễn thông theo Nghị định 91 sẽ tiếp tục được Sở tăng cường.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-1000-so-dien-thoai-bi-yeu-cau-tam-dung-206639.htm