Gameloft phát triển phần mềm cho iPhone

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Không biết 15 phần mềm được chọn là gì nhưng các nhà phát triển ĐTDĐ hàng đầu nên tận dụng ưu thế về khả năng phần cứng vốn rất tiềm tàng của iPhone.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9287&t=pcolarticle