Game "nóng" cuối tháng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Mặc dù tháng 6 tới mới xuất hiện nhiều game hay như: Ninja Gaiden II, Metal Gear Solid 4, GRID... nhưng cuối tháng 5/2008 cũng có một số game đáng chú ý.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10213&t=pcolarticle