Firefox 3 đạt 19 triệu lượt download

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những nỗ lực của Mozilla trong việc thiết lập kỷ lục Guinness cho trình duyệt Cáo lửa mới nhất dường như đã "đơm hoa kết trái": Chỉ trong tuần đầu tiên phát hành, Firefox 3 đã được download hơn 19 triệu lượt.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=71963