Được vay xuất khẩu lao động tối đa 30 triệu đồng

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Người đi xuất khẩu lao động được vay đến 30 triệu đồng/người không phải thế chấp tài sản...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=72810611122be6&page=category