Dừng hoạt động bãi xe không phép ở khu tập thể phường Giảng Võ

Mặc dù là sân tập thể nhưng ngay cả nơi sinh hoạt cộng đồng cũng bị bãi xe lấn chiếm. Trong khi đó, sân chơi cho trẻ nhỏ không có và tai hại hơn, nếu xảy cháy, việc cứu hộ cứu nạn sẽ gặp nhiều cản trở.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dung-hoat-dong-bai-xe-khong-phep-o-khu-tap-the-phuong-giang-vo-post559511.antd