Driver cho Windows với DriverPacks

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Windows XP ra đời đã lâu nên đối với các máy tính/linh kiện máy tính mới hiện nay, việc Windows không nhận diện và có sẵn driver cho các linh kiện là tất yếu. Khi cài đặt Windows XP trên các máy tính hiện nay, thường gặp 2 vấn đề sau về driver cho thiết bị:...

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13813