Đông Anh lên kế hoạch thực hiện 500 công trình thanh niên

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh phấn đấu thực hiện 500 công trình thanh niên; đỡ đầu ít nhất 100 thanh, thiếu nhi; giúp đỡ ít nhất 5.000 lượt thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hai ngày 14, 15/6, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được thành phố Hà Nội lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối huyện.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, thanh niên Đông Anh đã có 158 công trình, phần việc với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng; xây dựng mới 24 tuyến phố, chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt; tạo ra 7,1km tranh tường; trồng mới gần 45.000 cây xanh, cây hoa các loại; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 13 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ với trị giá gần 1 tỷ đồng.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 29 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh khóa VII

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 29 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh khóa VII

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Đông Anh đoàn kết - khát vọng - tiên phong - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh đề ra 2 nhiệm vụ đột phá và 12 chỉ tiêu.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương chọn cử 29 anh chị vào Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029; hiệp thương trực tiếp cử anh Tô Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện đoàn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh khóa VII.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Đông Anh vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội; nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội, Hội LHTN Việt Nam thành phố và huyện Đông Anh tặng bằng khen, giấy khen do có thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/dong-anh-len-ke-hoach-thuc-hien-500-cong-trinh-thanh-nien-243912.htm