Đóng 50.000 đồng để biết... thông tin qui hoạch

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhiều người dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết khi mua nhà, đất hay cất nhà... muốn biết thông tin về qui...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/14/111101/5368