Đổi mới hoạt động tuyên truyền

Năm 2022, các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò dẫn dắt thông tin, tạo sự đồng thuận xã hội. Vì vậy, nhiều kỳ vọng được đặt ra trong năm mới.

Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội luôn đồng hành cùng các cấp, ngành, thông qua 270 vấn đề được phản ánh. Nhiều vấn đề nóng diễn ra đã được kịp thời phối hợp giải quyết, định hướng; được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hàng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chủ động định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh (kỷ niệm 190 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022), Hội đàm song phương ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh An Giang và Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)… tạo điều kiện để báo chí chủ động tác nghiệp.

Công tác báo chí trong năm đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh. Nhiều thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo đồng thuận xã hội. Diện mạo, số lượng, chất lượng, các ấn phẩm báo chí của An Giang ngày càng được cải thiện, hiện đại; cơ quan báo chí nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số…

Hội nghị định hướng nhiệm vụ tuyên truyền năm 2023

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Lê Quốc Cường, đơn vị tiếp tục rà quét, lập danh sách, kiểm soát trang thông tin điện tử; làm tốt trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí để chủ động nắm bắt, tuyên truyền định hướng dư luận. Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị báo chí quan tâm tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 01-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân tham gia mạng xã hội, nhất là nhận biết, cảnh giác đối với tội phạm công nghệ cao.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ nhận xét, mặc dù báo chí đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đạt nhiều kết quả, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, nhưng vẫn cần mạnh dạn vào cuộc đối với những vấn đề xã hội bức xúc, dư luận quan tâm…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2022. Đồng thời, yêu cầu báo chí tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng định hướng tư tưởng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền. Tiếp tục thể hiện vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng xã hội, báo chí phải là lực lượng đồng hành, tiên phong hơn nữa trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương, con người An Giang.

Trong tổng thể bức tranh chung năm 2023, bà Trần Thị Thanh Hương lưu ý báo chí cần tiếp tục phát huy tính Đảng, tính chiến đấu; tuyên truyền triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Cần nhận thức và phát huy tốt hơn nữa chức năng phản biện xã hội của báo chí. Từ đó, kiên định mục tiêu, tỉnh táo nhận diện; phản ánh đúng và trúng ý Đảng, lòng dân; phê phán quan điểm sai trái, không để thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, cảnh giác với tội phạm công nghệ cao trên mạng xã hội.

Toàn tỉnh tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nhất là người đứng đầu cơ quan báo chí. Đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ nhiệm vụ tuyên truyền theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, đột phá. Tích cực bám sát thực tiễn, truyền cảm hứng đến tận cơ sở, không để “vùng trắng” về công tác tư tưởng, góp phần tạo sự đồng thuận toàn xã hội.

Tuyên truyền việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần lan tỏa, nhân rộng biện pháp, cách thức triển khai thực hiện. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phản tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy xử lý và định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền Chương trình hành động 14-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm hoạt động Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê (2012-2022), kế hoạch lập hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới (dự kiến diễn ra tháng 1/2023)…

“Thông qua công tác tuyên truyền, cần nêu bật hình ảnh một An Giang quyết tâm, nỗ lực, trên đà phục hồi sản xuất - kinh doanh, thu hút đầu tư; một An Giang quan tâm chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, gia đình chính sách; một An Giang khởi sắc với nhiều sự kiện, nhiều công trình mới được khởi công, khánh thành... triển vọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doi-moi-hoat-dong-tuyen-truyen-a352052.html