Đổi mới chương trình hành động hàng năm về tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với một số Bộ, ngành trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doi-moi-chuong-trinh-hanh-dong-hang-nam-ve-tiet-kiem-chong-lang-phi-50249.htm