Đôi bàn tay nở hoa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Năm năm học qua, em Nguyễn Thị Linh (trong ảnh) luôn được giáo viên và học sinh Trường tiểu học Xuân Sơn (Đông Triều, Quảng Ninh) nhắc đến là một tấm gương hiếu học, vượt khó.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136571&sub=51&top=37