Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc – Nam

Tiếp tục chương trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận ở Tổ số 5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Phúc đã thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phiên thảo luận.

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phiên thảo luận.

Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại Tổ số 5 gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Lào Cai, Quảng Nam và Kiên Giang. Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phiên thảo luận.

Cho ý kiến vào chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đại biểu Trần Văn Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Việc đầu tư dự án này là cần thiết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 24-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; hoàn thiện mạng lưới cao tốc theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội mang tính liên kết vùng, đặc biệt giúp xóa đói, giảm nghèo cho các huyện và các xã thuộc 2 tỉnh.

Đại biểu Trần Văn Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến vào chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Đại biểu Trần Văn Tiến - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến vào chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Dự án cũng góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực, bảo đảm việc kết nối với các tuyến đường hiện có phục vụ cho quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống; đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển phương tiện và vận tải phục vụ phát triển kinh tế-xã hội cho các vùng lân cận dọc theo tuyến dự án…

Liên quan đến tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư giai đoạn I của dự án, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cần xem lại tỷ lệ lãi xuất để phù hợp với quy định hiện hành. Cho rằng dự án sẽ hoàn thành năm 2026 là không khả thi, đại biểu Trần Văn Tiến đề xuất dự kiến kế hoạch hoàn thành dự án vào cuối năm 2028, khi đó cần tính toán lại tổng mức đầu tư cho phù hợp.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Văn Tiến đề xuất hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước cần cam kết đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các gói thầu được giao, đồng thời đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để bàn giao đất sạch cho nhà thầu thực hiện dự án theo tiến độ.

Cùng với đó, các đại biểu của Tổ số 5 cũng đã thảo luận và cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-vinh-phuc-thao-luan-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-duong-cao-toc-bac-nam-376110.html