Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 29/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIV làm Trưởng đoàn khảo sát và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ Đại hội XIII; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị cho thấy nhiều dấu ấn nổi bật. Từ một địa phương chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã vươn lên, trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực KT-XH, trung tâm đổi mới của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, giữ vững vị trí là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Quảng Ninh

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với nhiều lãnh đạo chủ chốt của Quảng Ninh

Đặc biệt, Quảng Ninh có 9 năm liên tiếp (2015 - 2023) đạt được tăng trưởng GRDP ở mức hai con số. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 9.500 USD, đứng thứ 2 toàn quốc; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng trở nên văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh và đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện đề nghị Quảng Ninh làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến các mô hình, cách làm của tỉnh

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện đề nghị Quảng Ninh làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến các mô hình, cách làm của tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Với tư duy phát triển sáng tạo, đột phá của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nhiều mô hình hay, cách làm tiên phong, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong quy hoạch phát triển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kiên trì đẩy mạnh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh"... là những bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với nhiều địa phương và cả nước trong quá trình đổi mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh những kinh nghiệm mà Quảng Ninh đã đúc rút được qua thực hiện chủ trương và các nghị quyết của Đảng thời gian qua

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh những kinh nghiệm mà Quảng Ninh đã đúc rút được qua thực hiện chủ trương và các nghị quyết của Đảng thời gian qua

"Đối với Đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện thì báo cáo của Quảng Ninh làm công phu, bài bản, bám sát đề cương của Đoàn. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta tổng kết rút ra được những nội dung ở tầm quan điểm, tầm bài học, có những bài học mang tính chiến lược. Những đề xuất của các đồng chí theo tôi cũng sẽ tham góp vào quá trình hoàn thiện, tập trung vào những nội dung cốt lõi hiện nay đang coi là những vướng mắc", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đề nghị tổng hợp kiến nghị của Quảng Ninh

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đề nghị tổng hợp kiến nghị của Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao thu nhập cho nhân dân và thu hẹp bất bình đẳng xã hội; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng... Qua đó hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, phát triển Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt, tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/doan-cong-tac-tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiv-lam-viec-voi-tinh-uy-quang-ninh-post1098327.vov