Điều hành giá xăng dầu sớm 1 ngày

Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dieu-hanh-gia-xang-dau-som-1-ngay-117514.htm