Điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Phó tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 3.

Tư lệnh và Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Tư lệnh và Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ và pháp luật CSB Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó tư lệnh Pháp luật Vùng CSB3.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo CSB Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng CSB3, các đồng chí đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ theo các quyết định của cấp trên.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chúc mừng Đại tá Nguyễn Trịnh Hùng và Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu; đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, 2 đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CSB ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/dieu-dong-bo-nhiem-pho-cuc-truong-pho-tu-lenh-phap-luat-119240413074743208.htm