Điện thoại nghe lén của FBI bị cắt vì... không thanh toán cước

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Hệ thống nghe trộm điện thoại được dùng cho các cuộc điều tra chống khủng bố của FBI đã bị cắt một thời gian dài mà không biết do FBI không thanh toán cước đúng hạn.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-14.7042814402