Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội

Ngày 15-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông có lớp chuyên và lớp 10 chương trình song bằng tú tài năm học 2022-2023.

Thí sinh thi lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội.

Thí sinh thi lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội.

Thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông tuyển học sinh vào các lớp chuyên, gồm các trường: Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Chu Văn An và Trung học phổ thông Sơn Tây.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, hiệu trưởng các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau:

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/1037025/diem-chuan-trung-tuyen-bo-sung-vao-lop-10-chuyen-tai-ha-noi