Đề xuất sử dụng trái mục đích đất trồng lúa có thể bị phạt đến 800 triệu đồng

Nếu chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai lần mức phạt so với các hành vi vi phạm ở khu vực nông thôn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là mức xử phạt tiền đối với hành vi sử dụng trái mục đích đất trồng lúa. Nếu chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai lần mức phạt so với các hành vi vi phạm ở khu vực nông thôn.

Đề xuất xử phạt hành vi sử dụng trái mục đích đất trồng lúa lên đến 400 triệu đồng đối với cá nhân, 800 triệu đồng đối với tổ chức. Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể, khoản 5 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt đối với cá nhân như sau:

Tùy vào diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích trái phép tại khi vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt đối với cá nhân từ 3 triệu đồng đến 200 triệu đồng (Mức phạt đối với tổ chức có hành vi vi phạm sẽ là gấp đôi).

Khoản 6 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì hình thức và mức xử phạt bằng hai lần mức phạt quy định tại khoản 5 Điều này. Theo đó, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi chuyển mục đích trái phép đất trồng lúa tại khu vực đô thị "tùy vào diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích trái phép mà có thể bị phạt từ 6 triệu đồng đến 400 triệu đồng (Mức phạt đối với tổ chức có hành vi vi phạm sẽ là gấp đôi).

Cạnh đó, khoản 5 Điều 13 dự thảo Nghị định cũng quy định mức phạt cao nhất đối với việc chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ tại khu vực đô thị thì mức xử phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Mức phạt tối đa này cũng được áp dụng đối với trường hợp lấn đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị.

TRẦN LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/de-xuat-su-dung-trai-muc-dich-dat-trong-lua-co-the-bi-phat-den-800-trieu-dong-post785163.html