Đề xuất mới dành cho I-ran

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Nhóm “5+1” gồm 5 nước thành viên thường trực HĐBA LHQ (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp) và Đức đã nhất trí một bản đề xuất mới nhằm thuyết phục I-ran từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.chuyenthoisu.34109.qdnd