ĐBSCL: HTX rau an toàn không đủ rau cung ứng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    ĐBSCL đã hình thành được nhiều HTX rau an toàn, tập trung tại các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, theo các HTX rau an toàn, hiện nay các HTX không đủ rau củ để cung ứng cho các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống siêu thị.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19898