Đầu tư 3,5 tỷ USD xây dựng khu đô thị đại học

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 1/7/2008, tại TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã trao giấy phép đầu tư khu đô thị Đại Học Quốc Tế Việt Nam cho tập đoàn Berjaya.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10583&t=pcolarticle