Đào tạo nhân lực tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 5-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ NN và PTNT tổ chức Hội thảo quốc gia về đào tạo nhân lực chế biến nông, lâm, thủy sản theo nhu cầu xã hội. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội thảo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134415&sub=74&top=41