Đảng ủy Bộ đội Biên phòng ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều 16-7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo duy trì thực hiện nghiêm hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các nước; chỉ đạo quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; tích cực chủ động bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Tham mưu phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là trên biển...

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trên các hướng, các địa bàn trọng điểm; tham mưu cho địa phương, phối hợp với các lực lượng kịp thời giải quyết, ổn định tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn ở khu vực biên giới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phê duyệt. Phối hợp với các tỉnh, thành ủy triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới; lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, cao điểm hiệu quả, thiết thực. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được tiến hành thường xuyên, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt sâu kỹ, cụ thể, tham mưu kịp thời, hành động quyết liệt trong triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó là tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng; tiếp tục đợt sinh hoạt chính trị trong toàn quân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tăng cường giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, coi trọng xây dựng Đảng bộ, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ trong toàn lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-bo-doi-bien-phong-ra-nghi-quyet-lanh-dao-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2022-700046